» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กรมการค้าต่างประเทศ จัดสัมมนา “โอกาสการค้าและการลงทุนไทยในประเทศเพื่อนบ้าน”
TNN : Technologymedia News 1/26/2012


ภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โอกาสการค้าและการลงทุนไทยในประเทศเพื่อนบ้าน” จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ สนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าไปทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (สหภาพพม่า สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้) และส่งเสริมโอกาสการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของไทยในกลุ่มประเทศดังกล่าว รวมทั้งกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความตื่นตัวเห็นความสำคัญและเตรียมพร้อมสำหรับตลาดประเทศเพื่อนบ้าน มากขึ้น

ภายหลังการเปิดงาน ภูมิ สาระผล ได้แถลงว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากขณะนี้หลายฝ่ายมองว่าตลาดอาเซียนกำลังก้าวเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของโลกตัวใหม่ ถนนทุกสายกำลังมู่งหน้าสู่อาเซียนไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน รวมถึงเงินทุน กำลังผลักดันทิศทางเศรษฐกิจโลกให้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งอาเซียนอย่างแท้จริง ในขณะที่นักวิชาการหลายท่านได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักดั้งเดิมของไทยอาจจะประสบความผันผวนและอาจมีผลต่อกำลังซื้อสินค้า ดังนั้น ไทยต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพด้วยการแสวงหาโอกาสทางการค้าที่ปรากฏขึ้นตามพรมแดนของประเทศ ซึ่งปัจจุบันการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการค้ารวมในปี 2554 จำนวน 899,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.64 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยยอดการส่งออกมูลค่า 587,359 ล้านบาท โดยมียอดการค้ารวมกับประเทศมาเลเซียมากที่สุดจำนวน 560,655 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.67 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยยอดการส่งออกมูลค่า 379,364 ล้านบาท รองลงมา คือ พม่า ลาว กัมพูชา และค้าผ่านแดนไปเวียดนาม และจีน (ตอนใต้) รวมมูลค่าการส่งออกจำนวน 235,397 ล้านบาท นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านจะได้จัดงานสัมมนาลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยการจัดโครงการคณะผู้แทนการค้าการลงทุนเยือนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรและหาลู่ทางขยายการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved