» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กลุ่ม ปตท. สนับสนุนจัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมพัฒนานิคมฯเอเซีย
TNN : Technologymedia News 2/3/2012


ณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศทิศตะวันตก บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ให้แก่ นายประสบศิลป์ โชติมงคล รักษาการผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กรรมการมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย ณ สำนักงานการนิคมแห่งประเทศไทย

ณัฐชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนจัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ แล้วเสร็จและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 2 สถานี ซึ่งในครั้งนี้จะจัดตั้งเพิ่มอีก 2 สถานีในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ด้วยเงินลงทุนจำนวนกว่า 18.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด นับเป็นการเน้นย้ำความตั้งใจในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใส่ใจในชุมชนรอบอุตสาหกรรมของกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซียแห่งนี้ ที่ ปตท. มีแผนที่จะสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างในเชิง Eco Industrial Town ที่อุตสาหกรรม และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการทำแนวพื้นที่กันชนธรรมชาติ Protection Strip ด้วยการปลูกต้นไม้ในแบบ Eco Forest ที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนและเรียนรู้ความหลากหลายทางธรรมชาติได้อีกด้วย

ประสบศิลป์ ได้กล่าวว่าโครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการลด และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ.2550-2554 ที่ กนอ. ต้องรับผิดชอบดำเนินการในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อันเป็นกลไกในการสร้างความสมดุลระหว่างผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม กับชุมชนโดยรอบ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

ภาครัฐและผู้ประกอบการมั่นใจว่าสถานีตรวจคุณภาพอากาศดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และ กลุ่ม ปตท. จะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ พร้อมด้วยการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved