» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

อีสท์ วอเตอร์ จับมือ อบจ.ระยอง และ TK park สร้างแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในพื้นที่ระยอง
TNN : Technologymedia News 2/6/2012


อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ อบจ.ระยอง และ อุทยานการเรียนรู้ TK park ผนึกกำลังสร้างสรรค์สังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ จัดสร้าง“ห้องสมุดมีชีวิต”แห่งแรกขึ้นในภาคตะวันออก เพิ่มแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่ทันสมัยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และพื้นที่ใกล้เคียง คาดเปิดให้บริการได้ ภายในเดือนตุลาคมศกนี้

จากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ผนึกกำลังกันสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” แห่งแรกในภาคตะวันออก โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นพื้นที่ในการจัดสร้างห้องสมุดมีชีวิตแห่งใหม่ นำมาสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสร้าง “อุทยานการเรียนรู้ อีสท์ วอเตอร์” ระหว่าง ประพันธ์ อัศวอารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ประพันธ์ อัศวอารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อุทยานการเรียนรู้ อีสท์ วอเตอร์” จัดสร้าง ขึ้นในวาระครบรอบ 20 ปี ของบริษัท โดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างครั้งนี้กว่า 20 ล้านบาท เพื่อเป็นของขวัญทางปัญญาให้กับชาวจังหวัดระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง คาดว่าจะปรับปรุงสถานที่แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ ภายในเดือนตุลาคมศกนี้

สำหรับการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้อีสท์ วอเตอร์แห่งนี้ จะมีความพิเศษกว่าที่อื่น โดยจะมีการรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเอาไว้ด้วย เนื่องจากอีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อทุกๆชีวิต จึงต้องการให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้มากขึ้น

ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า ด้วยนโยบายที่ชัดเจนด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและTK park ที่ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ซึ่งจะไม่ใช่สำหรับจังหวัดระยองเท่านั้น แต่เป็นครั้งแรกในภาคตะวันออก นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวระยองด้วยเช่นกัน

ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park กล่าวว่า TK park ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ในฐานะที่ TK park เป็นผู้ประสานงาน พัฒนาบุคลากร รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ ก็หวังให้เป็นจุดเริ่มต้นงานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป และนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

มานิตย์ จันวัน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กล่าวว่า ห้องสมุดของโรงเรียนตอนนี้เป็นห้องสมุดชั่วคราว ใช้ห้องเรียนเพียง 1 ห้องมาทำเป็นห้องสมุดและหนังสือยังมีน้อยมาก ซึ่งหลังจาก “อุทยานการเรียนรู้ อีสท์ วอเตอร์” สร้างเสร็จแล้วก็จะย้ายไปทำการที่ห้องสมุดถาวรแห่งใหม่ทันที

สำหรับประโยชน์สำคัญที่สุดที่ทางโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงจะได้รับคือ จะเป็นแหล่งจูงใจให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน เพราะห้องสมุดจะไม่ได้มีแค่หนังสืออีกต่อไป แต่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะเชิญชวนให้นักเรียนหรือเยาวชนในพื้นที่หันมาเข้าห้องสมุดเพื่อเรียนรู้กันมากขึ้น เพราะห้องสมุดแห่งใหม่นี้จะเป็นลักษณะของ ‘ห้องสมุดมีชีวิต’ ที่มีกิจกรรมต่างๆที่ดึงดูดความสนใจมากมาย


จากซ้าย ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผอ.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผอ. TK park , ประพันธ์ อัศวอารี กก.ผอ.ใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ และปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง ร่วมถ่ายภาพหลังลงนามบันทึกข้อตกลงจัดสร้างห้องสมุดมีชีวิตแห่งแรกในภาคตะวันออก โดยใช้พื้นที่ของรร.มัธยมตากสินระยอง

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved