» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

Earth Hour 2012 โอกาสในการร่วมมือกันเพื่อพลิกวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
TNN : Technologymedia News 4/9/2012


ขณะที่โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ และการเดินทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนยังเป็นไปอย่างล่าช้า Earth Hour 2012 เปิดพื้นที่สำหรับสาธารณชนในประเทศไทย ในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน

ประชากรโลกใช้ทรัพยากรอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ระบบนิเวศจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้ และขณะนี้เรากำลังใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปในกิจกรรมต่างๆถึง 1.5 เท่าของที่มีอยู่ในโลก*ผลสะสมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนำไปสู่สถานการณ์การละลายของทะเลน้ำแข็งในอาร์คติค ไปจนถึงการตัดไม้ทำลายป่าที่จะกำลังจะกลายเป็นหายนะในแถบอเมซอน ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในแนวปะการังใหญ่ (Great Barrier Reef)และความแห้งแล้งที่ก่อให้เกิดภาวะทุพภิขภัยในประเทศแถบตะวันออกเฉียงเหนือของอาฟริกาหรือHorn of Africa ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องลงมือแล้ว

สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการให้ประชากรโลกช่วยหาทางออก กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกในปี 2012 คือ Earth Hour นำเสนอแนวคิดในการรณรงค์คือ “เธอกล้าท้า ฉันกล้าให้” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลก ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเร่งด่วน

“Earth Hour ยังเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย ที่ต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบูรณาการเข้าไปในแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในระดับนโยบาย” รัฐพลพิทักษ์เทพสมบัติผู้จัดการโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีWWF ประเทศไทยกล่าว “ชุมชนท้องถิ่นมีกิจกรรมต้นแบบที่เป็นรูปธรรมของการปรับตัว ที่เป็นผลจากการอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศน์พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ ที่สอดคล้องกับการเกื้อหนุนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและความเปราะบางและป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่เรายังต้องร่วมมือกัน เพื่อพลิกวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ”

พันธ์สิริ วินิจจะกูล ผู้อำนวยการWWF ประเทศไทย กล่าวว่า “WWF ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรจากหลายภาคส่วนในประเทศไทยเพื่ออนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างเสือและช้างด้วยการปกปักรักษาป่าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของพวกมันพิทักษ์ระบบนิเวศที่เกื้อกูลมนุษย์และเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเรามีชุมชนห่างไกลที่ทำงานอย่างหนักในฐานะ“องครักษ์พิทักษ์ธรรมชาติ”เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาแล้วที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจะลุกขึ้นมาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในชั่วโมงที่มีความหมายนี้”

“เราไม่อาจผลักภาระให้คนรุ่นลูกหลานในการรักษาธรรมชาติที่มีค่าให้กับโลกใบนี้ไม่มีหนทางอื่นนอกจากประสานมือกัน ช่วยเหลือเยียวยารักษาโลกของเราให้ทันการณ์” พันธ์สิริ กล่าว

WWF ยังได้ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนริเริ่มโครงการต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ“โรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก”ใน 6 เขต 24 โรงเรียนของกรุงเทพมหานครรอยเท้าเล็กๆของเด็กเหล่านี้จะสร้างหลักประกันให้พวกเราได้อุ่นใจว่าพวกเขาจะเติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วยการใช้ชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Earth Hour ร่วมมือกับYou Tube เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะแนวหน้าของโลกแก่ผู้คน เพื่อมอบพลังแก่เพื่อนฝูง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และองค์การต่างๆ ในการเร่งลงมือทำในระยะสั้นๆ เพื่อเติมเต็มเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว สำหรับประเทศไทย กรุงเทพมหานครได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งโดยกับจับมือกับองค์กรมากกว่า 130 แห่ง ศิลปินดารานักร้องนักแสดง ที่อาสาเป็นฑูต และร่วมรณรงค์อาทิ โฟร์ สกลรัตน์ วรอุไร พอช ศรันย์ พีชยา ซีควินน์ กุญแจซอลนุกนิก' ปจิตราภรณ์เจริญมิเชลเบอร์แมนน์ชานนท์ทิพย์กนกแพรวและเฟรม AF8ใบเตยอาร์สยามซี-มัฑณาวีคีแนนวงรู้กกี้บีบีและพีเจดนูสิงหเสนี

ตัวแทนฑูตกิจกรรม กล่าวว่า “การปิดไฟหนึ่งชั่วโมงนั้นเป็นวิธีที่เยี่ยมยอดและทำได้จริงมันเป็นเพียงการกระทำเล็กๆแต่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อความเป็นอยู่ของโลกที่มีเพียงหนึ่งเดียวใบนี้ของเราคุณจะเห็นได้ว่าEarth Hour กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณนำแนวคิดนี้ไปไกลกว่าชั่วระยะ 60 นาทีให้กลายเป็นการกระทำหลายๆอย่างและมันก็จะกลายเป็นคำมั่นสัญญา”

บรรดาคนดังทั่วโลกต่างก็แสดงออกเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมและสนับสนุนEarth Hour เช่นกันตั้งแต่นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงอัลกอร์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่กระตุ้นผ่านวิดีโอที่บันทึกจากขั้วโลกใต้ให้ผู้คนในทุกที่ทั่วโลกร่วมปิดไฟในวันที่ 31 มีนาคม

การรณรงณ์ครั้งนี้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเชื่อมต่อกับชุมชนโลกให้คนทั่วโลกเข้าถึงได้โดยง่ายและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกที่เราอาศัยอยู่ คุณสามารถติดตามเรื่องราวของเราได้ผ่านช่องทางเหล่านี้

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved