» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วช. เร่งนำความรู้จากวิจัยแก้ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
TNN : Technologymedia News 4/12/2012


จากปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และแต่ละครั้งมักก่อให้เกิดความ สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง และจริงจังถึงขั้นประกาศนโยบายความปลอดภัยบนถนนเป็นวาระแห่งชาติ แต่สัดส่วนตัวเลขของจำนวนผู้ประสบภัยก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ และถึงจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติภัยทางถนนแล้วก็ตาม

ฯพณฯ นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าววขณะนี้อุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชาย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจอีกนับแสนล้านบาทต่อปี ซึ่งแม้ทุกวันนี้จะได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ก็พบว่าปัญหานี้ยังไม่ลดลง เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมดำเนินการโดยใช้ความรู้จากการวิจัย หรือทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือหาทางลดปัญหาให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

“เราจะพยายามพลิกสถานการณ์ แก้ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนด้วยความรู้” โดย วช. จะสนับสนุนการทำวิจัยในเชิงนโยบายและการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเชิงกายภาพ เช่น วิศวกรรมจราจร เชิงสังคม ได้แก่ การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงเชิงพฤติกรรมของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการสู่การปฏิบัติเพื่อดำเนินการกับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงภัยแบบไม่สวมหมวกนิรภัยเพิ่มเติมจาก เมา ขับ จับ เป็นต้นว่า เมาขับประกันไม่จ่าย ฯลฯ เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ได้นำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง โดยไม่เน้นเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น”

เลขาธิการ วช. กล่าวต่อไปว่า วช. จะเข้าไปร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยหวังว่าจะได้รูปแบบการเพิ่มความปลอดภัยที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมที่ทุกฝ่ายจะได้นำไปขยายผลในเวทีต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อไป รวมทั้ง วช. เองด้วย เพื่อจะลดอัตราการตายและการสูญเสียทางเศรษฐกิจของไทยลงให้ได้อย่างต่อเนื่อง

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved