» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สสช. แถลงข่าวทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ส่ง “มาดี” เก็บข้อมูล พฤษภาคม – สิงหาคม นี้
TNN : Technologymedia News 5/17/2012


วิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สสช. จะจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ในขั้นที่ 2 ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม นี้ โดยส่งเจ้าหน้าที่ของ สสช. คือ “มาดี” ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการทั่วประเทศเพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่หาก ไม่สะดวก จะตอบทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำได้

สำหรับประเภทธุรกิจที่เข้าข่ายการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ธุรกิจการค้า การบริการและอุตสาหกรรมการผลิต (ยกเว้น หาบเร่ แผงลอย)โดยที่ธุรกิจขนาดเล็กที่มีคนทำงานไม่เกิน 10 คน จะเก็บข้อมูลเฉพาะรายที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างเท่านั้น ส่วนธุรกิจที่มีคนทำงานตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป จะเก็บข้อมูลทุกแห่ง

การจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียด หรือที่เรียกว่า “การแจงนับ” (Enumeration) โดยก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2554 สสช. ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐาน หรือเรียกว่า “การนับจด” (Listing) ซึ่งสรุปผลเบื้องต้นจากการนับจดพบว่าทั่วประเทศมีผู้ประกอบธุรกิจ การค้า การบริการ การผลิต และการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2.25 ล้านแห่ง มีคนทำงานในกิจการดังกล่าวประมาณ 10.2 ล้านคน

การประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่มีคนทำงาน 1-15 คน มีถึง 97% และมีเพียง 3% ที่มีคนทำงาน 16 คนขึ้น

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.nso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นโครงสร้างของรายรับผลการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของค่าใช้จ่าย ค่าจ้างแรงงาน รวมถึง ผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554

ข้อมูลสถิติดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่ภาครัฐ ในการวางแผน กำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภาคเอกชน สามารถใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ ด้านการบริหารและการลงทุน รวมถึงเปรียบเทียบการดำเนินธุรกิจของตนกับธุรกิจประเภทเดียวกันในภาพรวม สำหรับภาคประชาชน สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน เปิดกิจการ และเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานตามสาขาที่ตนเองสนใจ

ข้อมูลจากการจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญ เปรียบเสมือน “เข็มทิศเศรษฐกิจ” ที่ชี้ให้เห็นทิศทางได้ชัดเจนขึ้นว่า ประเทศไทยควรจะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไปในทิศทางใด เพื่อความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวย้ำ

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved