» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

TK park จับมือ Ipac และกลุ่มคนรักศิลปะสร้างสรรค์ กว่า 20 กลุ่ม จัดงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
TNN : Technologymedia News 6/15/2012


TK park ร่วมกับ (Ipac) และกลุ่มคนรักศิลปะสร้างสรรค์ กว่า 20 กลุ่ม เสนอ เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00-17.00 น. มาร่วมสนุกสุดสร้างสรรค์กัน

ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาเยาวชน (Ipac) และกลุ่มคนรักศิลปะสร้างสรรค์ กว่า 20 กลุ่ม ร่วมจัด“เทศกาลศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน CREATIVE ARTS FOR YOUTH FESTIVAL” ครั้งที่ 5 โดยการจัดเทศกาลศิลปะสร้างสรรค์นี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนและการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆของเยาวชน ในงานนี้มีการจัดกิจกรรมทางศิลปะ เสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสดงละคร ดนตรี และการแสดงประเภทต่างๆ

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีแนวคิดจากคำว่า LITTLE BIG คือการรวบรวมคนตัวเล็กๆ กลุ่มเล็กๆ มาสร้างสรรค์สิ่งดีงามที่ยิ่งใหญ่ ให้มีพลังขยายออกไปในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการทำงานกับกลุ่มครอบครัว สถาบันที่เล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุด ในการจัดงานครั้งนี้จึงมีเด็กและครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกส่วน ทั้งผู้ผลิต ผู้ชม และผู้สนับสนุน เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆ เริ่มจากงานเล็กๆที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ จากคนจำนวนเล็กๆ ขยายไปวงกว้าง เพื่อให้งานศิลปะเพื่อเด็กและครอบครัว สามารถพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ทางอุทยานการเรียนรู้ TK park กับ ศูนย์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาเยาวชน (Ipac) และกลุ่มคนรักศิลปะสร้างสรรค์ กว่า 20 กลุ่ม จะมอบรายได้จากการบริจาคให้กับ โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และ สถาบันราชานุกูล ตามเป้าประสงค์ของ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยมีแผนการดำเนินการ โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้มีชื่อเสียงในสังคมและผู้ที่สนใจทั่วไป ฝึกฝนการอ่านด้วยการออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน แล้วร่วมกันสร้างจิตสาธารณะด้วยการทำกิจกรรมการอ่าน เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่เข้ามารับบริการที่สถาบันราชานุกูล คือ เด็กกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรม เด็กออทิสติคและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งน่าจะเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างพื้นฐานที่ดี ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและและการเรียนรู้ให้กับเด็กในกลุ่มนี้ โดยใช้หนังสือนิทานภาพเป็นสื่อสำคัญอ่านเพื่อการพัฒนาเด็ก ที่ต้องการการดูแล นอกจากนี้ภายในงานได้มีกิจกรรมการแสดงมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมชมผลงานที่หลากหลาย จากการรวมตัวของนักศึกษาและอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจน บุคคลทั่วไปที่สนใจในงานศิลปะ ที่สามารถช่วยเหลือพัฒนาสังคมได้

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved