» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ วางแผนขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มเป็น 16 โรง ป้อนกฟผ. และโรงงานกว่า 800 ราย ใน 6 นิคมอุตสาหกรรม
TNN : Technologymedia News 6/26/2012


บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าในโครงการ SPP (Small Power Producer) รายแรกๆ และหนึ่งในผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้วางแผนขยายโรงไฟฟ้าเป็น 16 โรง เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ โรงละ 90 เมกะวัตต์ และขายให้โรงงานกว่า 800 ราย ใน 6 นิคมอุตสาหกรรม

ปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2555 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เห็นได้จากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 26,355 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 7.27 % จากปีพ.ศ. 2554 ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 24,568 เมกะวัตต์ และคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2556 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 27,443 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4.13% จากปัจจุบัน

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer – SPP) ภายใต้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจกลุ่มพลังงานในเครือของกลุ่มบริษัทบี.กริม โดยปัจจุบันมีโรงผลิตไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 3 โรง แบ่งเป็น จำนวน 2 โรง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และอีก 1 โรงตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เบียนโฮ ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 363 เมกะวัตต์ สำหรับจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากกว่า 200 ราย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันกำลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่อีก 3 โรง และตั้งเป้าว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 10 โรง รวมกับโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการอยู่ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 16 โรง ใน 6 นิคมอุตสาหกรรม ให้แล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. 2562 โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 16 โรง จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงละ 90 เมกะวัตต์ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 800 ราย ได้เพียงพอ

สำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ด้วยระบบ Co-Generation Combined Cycle ซึ่งช่วยในเรื่องของการใช้ก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการใช้เชื้อเพลิงในปริมาณที่น้อยลง ทำให้ลดต้นทุนของประเทศในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งยังได้ผลผลิตไอน้ำที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไปได้ ทำให้เกิดการใช้พลังงานที่คุ้มค่า นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและชุมชนเป็นหลัก ตามแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บี.กริม ที่ยึดหลัก “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” ดังนั้น อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จึงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ริเริ่มและดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนมากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการปลูกป่าชายเลน และโครงการการเรียนการสอนร่วมกับกรมอาชีวศึกษา เป็นต้น

“ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Real Sector ที่ต้องการไฟฟ้าเพื่อไปผลิตสินค้าส่งออก ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์, ไอที จนถึงระบบการคมนาคมขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ กล่าวปิดท้าย

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved