» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

L&E ร่วมโชว์นวัตกรรมอุปกรณ์แสงสว่าง ในโครงการ “อปท. อุตสาหกรรมสัญจร 2012”
TNN : Technologymedia News 7/9/2012


บมจ. ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ขานรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทัพสินค้าโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง นวัตกรรมแห่งอนาคต ร่วมจัดแสดงและให้ความรู้ในโครงการ “อปท. อุตสาหกรรมสัญจร 2012” สานต่อนโยบายเสริมสร้างความรู้งานโครงสร้าง ก่อสร้าง และงานระบบให้อบจ. และอบต. ทั่วประเทศ “ปกรณ์ บริมาสพร” เชื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ท้องถิ่น เตรียมสัญจรครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ 12-13กรกฎาคม นี้

ปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการ “อปท อุตสาหกรรมสัญจร 2012” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งโรดโชว์นวัตกรรม สินค้า และประชุมวิชาการ สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง ก่อสร้าง และงานระบบให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจด้านงานโครงสร้าง งานระบบ งานก่อสร้าง อื่นๆ เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น

สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ นำไปจัดแสดงในโครงการ“อปท. อุตสาหกรรมสัญจร 2012” ในครั้งนี้ เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น อาทิ Street Light LEDโคมไฟสาธารณะต่าง โคมไฟ Floodlightและงานสนามกีฬา หลอด LED Retrofit เพื่อทดแทนหลอด CFL และ ฮาโลเจน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ช่วยทั้งประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เป็นอย่างดี

สำหรับโครงการ “อปท.อุตสาหกรรม สัญจร 2012” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสัยทัศน์ก้าวไกล ท้องถิ่นไทยเจริญ” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎธานี และผู้ประกอบการธุรกิจด้านงานโครงสร้าง งานระบบ และงานก่อสร้าง จัดขึ้นเพื่อเพื่อเสริมสร้างแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง งานระบบ และงานก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นเวทีสัมมนาวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการวางแผน รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชนเจ้าของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับ อบต. อบจ. เทศบาล และหน่วยงานราชการอื่นๆให้มีโอกาสในการรับรู้ เทคโนโลยี และนัวตกรรมใหม่ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ “อปท อุตสาหกรรมสัญจร 2012” จะเริ่มการสัญจรครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นอกจากนี้มีแผนสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ คือ จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท วันที่ 26-27 กรกฎาคม2555, จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส วันที่ 8-9 สิงหาคม 2555 และจังหวัดสุราษฎ์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น วันที่ 21-22 สิงหาคม 2555

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved