» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

บีโอไอคลอดเกณฑ์การพิจารณาให้ส่งเสริมการลงทุนโรงรีไซเคิลฝุ่นแดง ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน
TNN : Technologymedia News 9/17/2012


บอร์ดบีโอไอคลอดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการลงทุนรีไซเคิลฝุ่นแดง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้การส่งเสริม ไม่เกิน 2 ราย โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนสู่สังคมและชุมชนมากถึง 70 คะแนน

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนกิจการรีไซเคิลฝุ่นแดงจากเตาหลอมเหล็ก แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักได้แก่ ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 40 คะแนน ความเหมาะสมด้านวัตถุดิบและการตลาด 30 คะแนน และข้อเสนอในการขอรับสิทธิและประโยชน์และผลตอบแทนกลับคืนสู่สังคม หรือชุมชน 30 คะแนน

“ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็ก หรือฝุ่นแดง เป็นกิจการที่ควรสนับสนุนให้เกิดได้ในประเทศไทย เพราะเป็นกิจการนำของเสียที่ต้องกำจัดมาทำให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบได้ แต่เนื่องจากฝุ่นแดงจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ที่ประชุมจึงให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมกันสูงถึง 70 คะแนน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ทั้งนี้ ตัวอย่างหัวข้อหลักที่คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอของบริษัทในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สู่สังคม ได้แก่ การควบคุมและความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ การจัดเก็บจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การควบคุมการปล่อยมลพิษทั้งในน้ำ อากาศ และการกำจัดของเสีย รวมทั้งข้อเสนอผลตอบแทนกลับคืนสู่สังคมหรือชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษา หรือการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน

บริษัทที่ต้องการขอรับส่งเสริมการลงทุนในกิจการรีไซเคิลฝุ่นแดง จะต้องเสนอโครงการพร้อมรายละเอียดที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ และจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่ให้ใช้วัตถุดิบที่เกิดขึ้นภายในประเทศเท่านั้น รวมทั้งต้องยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนไว้แล้ว จะต้องทำการปรับปรุงโครงการตามเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ และยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมสูงสุด และอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนไม่เกิน 2 ราย เนื่องจากขณะนี้ฝุ่นแดงที่เกิดขึ้นในประเทศ มีไม่เกิน 100,000 ตัน ต่อปี เพื่อมิให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจนต้องนำเข้าฝุ่นแดงจากต่างประเทศ แต่หากในอนาคตมีฝุ่นแดงเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก ก็อาจมีการพิจารณาให้การส่งเสริมแก่รายใหม่เพิ่มเติมได้

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved