» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มูลนิธิชัยพัฒนา หนุน ม.อ.-วิทยาลัยเกษตรตรัง เดินหน้าโครงการวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน
TNN : Technologymedia News 9/28/2012


ม.อ. จับมือมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทำโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน หวังรวบรวมฐานข้อมูลด้านผลผลิตปาล์มน้ำมันแต่ละสายพันธุ์ และเป็นศูนย์คัดเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม เพื่อขยายให้แก่เกษตรกร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) (Associate Prof. Dr. Sunchai Klinpikul, Director of the Liaison Office of the Royal Development Projects, Prince of Songkla University) เปิดเผยว่า ม.อ.ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันการค้าของไทย รวมถึงศักยภาพด้านผลผลิตปาล์มน้ำมันแต่ละสายพันธุ์ และเป็นศูนย์คัดเลือกผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มที่ให้ผลผลิตสูงที่เข้ากับสภาพภูมิอากาศของไทยได้ดี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะดำเนินงานโดยใช้ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ ได้แก่ สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ที่รับผิดชอบในการวิจัยรวบรวมเชื้อพันธุกรรม และการทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันการค้าของไทย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสนับสนุนหน่วยงานด้านการวิจัย ที่เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลและจัดทำบันทึกด้านวิชาการ ดูแลการจัดทำสวนปาล์มน้ำมัน ตลอดจนจัดเก็บผลผลิตส่งจำหน่าย โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

ด้าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (Dr. Sumet Tantivechakul, secretarygeneral of the Chaipattana Foundation) กล่าวว่า มูลนิธิชัยพัฒนาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยตรง จึงได้แสวงหาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยมากที่สุด

ขณะที่ สมศักดิ์ แพรกม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง (Mr.Somsak Praekmuang, Director of the College of Agriculture and Technology, Trang) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเลือกใช้บริเวณป่าเหรียงห้อง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน บนพื้นที่ 307 ไร่ เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัย จัดเก็บข้อมูลและทำการบันทึกด้านวิชาการ ตลอดจนดูแลจัดการสวนปาล์มน้ำมันและอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัย รวมถึงการจัดเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved