» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

บีโอไอร่วมคณะนายกฯจัดโรดโชว์โปแลนด์-ตุรกี สัมมนาใหญ่เชื่อมความสัมพันธ์เปิดประตูสู่ตลาดยุโรป
TNN : Technologymedia News 7/5/2013               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะบีโอไอ และนักธุรกิจ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนโปแลนด์-ตุรกี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2556 นี้ คาดเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการลงทุนเพิ่มผู้บริหารบีโอไอ ชี้ศักยภาพ 2 ประเทศ เป นประตูการลงทุนของนักธุรกิจไทยกระจายสู่ยุโรป

               ประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2556 นี้ จะนำคณะผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมเดินทางไป สาธารณรัฐโปแลนด์ และ สาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเป็นโอกาสเดียวกับยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเยือนทั้ง 2 ประเทศ โดยมีนักธุรกิจเอกชน 30 รายร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อสานความสัมพันธ์และส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกัน

               ทั้งนี้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 บีโอไอ พร้อมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และททท. ร่วมกับ หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของโปแลนด์ หรือ Polish Information and Foreign Investment Agency (PAlilZ) จะจัดสัมมนาในหัวข้อ “ความร่วมมือ และโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทย-โปแลนด์” โดยมีนายกรัฐมนตรีของไทย
และ โดนัลด์ ทุสค์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ ร่วมเป็นประธาน คาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 200 ราย

               ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะนำผลิตภัณฑ์โอทอปด้านไลฟ์ สไตล์เข้าร่วมแสดง รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของฝ่ายไทย หลังจากการสัมมนาจะมีการจัดให้มีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจโปแลนด์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พลังงานทดแทนท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอาหารแปรรูป เป็นต้น

               นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ จะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understand - MOU) ระหว่าง บีโอไอ และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของโปแลนด์ หรือ PAlilZ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกัน หลังจากการประชุมทวิภาคีสองฝ่ายอีกด้วย

               หลังจากนั้นวันที่ 6 กรกฏาคม 2556 นายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าคณะนำหน่วยงานราชการไทยและนักธุรกิจไทย ไปร่วมพบหารือกับนักธุรกิจรายใหญ่ของตุรกีกว่า 30 ราย ณ เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

               “กิจกรรมสัมมนาและพบปะนักธุรกิจทั้งสองประเทศ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันได้มากขึ้น โดยทั้งโปแลนด์และตุรกี เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเพิ่มความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปแลนด์ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และเป็นประตูสู่ยุโรปตะวันออกด้วย จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยในการไปลงทุนและผลิตสินค้าที่ได้ตามมาตรฐาน เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอาหารสำเร็จรูป ซึ่งจะสามารถกระจายไปยังตลาดประเทศอื่นๆ ได้ง่ายและสะดวก
ขึ้น”  ประเสริฐ กล่าว

               สำหรับตุรกี อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เป็นประเทศที่โดดเด่นในด้านเป็นศูนย์กลางทางการบินและแหล่งพลังงานที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรป กับเอเชีย และเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์ของไทยที่จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือกันในด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่มีเป้ าหมายขยายตลาดไปสู่สหภาพยุโรป รวมทั้งตุรกีมีศักยภาพในการก่อสร้างสูง และกำลังก่อสร้างระบบราง New Silk Route จากยุโรป ไปจีน

               ด้านอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า ปัจจุบันการลงทุนจากสาธารณรัฐโปแลนด์และสาธารณรัฐตุรกี ในประเทศไทยยังมีน้อย อย่างไรก็ตาม บีโอไอ ตระหนักถึงโอกาสที่จะกระตุ้นการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น ปัจจุบัน มีนักลงทุนไทยหลายกลุ่มที่เข้าไปลงทุนในโปแลนด์จนประสบความสำเร็จแล้ว อาทิ บริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยนฟ้ ูด ผลิตปูอัด บริษัท ส.ขอนแก่น ผลิตไส้กรอกอีสาน บริษัทสยามซีเมนต์เทรดดิ้ง ทำธุรกิจจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในการรีไซเคิล เป็นต้น

               ขณะที่สาธารณรัฐตุรกี เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเข้าไปตั้งฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรมเนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 16 ของโลก รวมถึงเป็นประตูการค้าไปสู่ภูมิภาคบอลข่าน ทะเลดำ ตะวันออกกลาง และเอเชียกลางได้ โดยไทยและตุรกียังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในหลายสาขา เช่นอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล การต่อเรือ สิ่งทอ การก่อสร้าง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นต้น บริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนแล้ว ได้แก่ กลุ่มซีพี ดำเนินธุรกิจเลี้ยงไก่ครบวงจรเพื่อส่งออกไปในกลุ่มสหภาพยุโรปTags : กระทรวงอุตสาหกรรม • บีโอไอ • นายกรัฐมนตรี • โปแลนด์ • ตุรกี • การลงทุน • ยุโรป • ประเสริฐ บุญชัยสุข • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร • นายกรัฐมนตรี • อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย • บอลข่าน • ตะวันออกกลาง • เอเชียกลาง  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved