» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

บีโอไอจัดสัมมนา “ สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน ”
TNN : Technologymedia News 5/7/2014


บีโอไอจัดสัมมนา “สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน” ให้ความรู้นักลงทุนบุกตลาดเออีซี เล็งหนุนลงทุนประเทศเป้าหมาย ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพราะมีอุตสาหกรรมที่นักธุรกิจไทยมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวในงานสัมมนา “สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน” ว่าในปี 2557 นี้ บีโอไอได้กำหนดเป้าหมายที่จะเข้าไปเจาะตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีความหลากหลายในด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน อาทิ แรงงาน ตลาดและสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเป็นโอกาสแก่ธุรกิจไทยได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

“ บีโอไอให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นพิเศษ เพราะเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่รวมกันกว่า 600 ล้านคนซึ่งเออีซี จะเป็นช่องทางขยายการค้าและการลงทุนในกลุ่มอาเซียนได้มาก จะส่งผลให้ภาคการผลิต การค้า การลงทุน การบริการและภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่จะตามมาขยายตัว นอกจากนั้น เมื่อนักลงทุนไทยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหรือมีการใช้ทรัพยากรการผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วจะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งด้านการตลาดและความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตให้กับนักลงทุนไทยต่อไป ” นายโชคดีกล่าว

ทั้งนี้บีโอไอมองว่า ในระยะยาวหากนักลงทุนไทยยังมุ่งเน้นแต่เพียงการลงทุนภายในประเทศอาจมีความเสี่ยงสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นบีโอไอจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปลงทุนและก่อตั้งธุรกิจในต่างประเทศให้เป็นระบบอย่างจริงจัง โดยปรับเปลี่ยนทิศทางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ จากการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเป็นหลักไปสู่การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

นางศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการระดับสูง กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักลงทุนไทยยังขาดข้อมูลเชิงลึกของประเทศเป้าหมายและยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าไปลงทุนจริง งานสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้นักลงทุนรู้ถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของธุรกิจตัวเองรวมทั้งอุปสรรคของประเทศเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสให้นักลงทุนมีศักยภาพเพื่อขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้มากขึ้น

สำหรับนักลงทุนที่ตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้มีกว่า 600 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่บีโอโอตั้งไว้ที่ 500 ราย แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่ต้องการออกไปลงทุนและต่อยอดธุรกิจของตัวเองในต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งนักลงทุนที่เข้าร่วมงานสัมมนาส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ และผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมกระดาษและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมฟอกหนัง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เหมืองแร่ อาหารสัตว์ ยานยนต์ อิเลคทรอนิกส์และอุตสาหกรรมบริการ เป็นต้น

ขณะเดียวกันจากการเปิดอบรมหลักสูตร “ สร้างนักลงทุนไทยให้ไปลงทุนในต่างประเทศ ” ที่บีโอไอจัดการอบรมมาแล้ว 5 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 192 คน กว่าร้อยละ 15 ของผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ไปออกไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว และมีแนวโน้มที่จะออกไปลงทุนเพิ่มขึ้นในอีก 1 – 2 ปี ข้างหน้า ส่วนการอบรมรุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 จะเปิดการอบรมอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved