» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กฟภ. จับมือ พันธมิตร เตรียมจัดงาน Thailand Lighting Fair 2017 ปีที่ 3
TNN : Technologymedia News 3/29/2017


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ร่วมกับ เมสเซ่แฟรงค์เฟิร์ต และ ดิเอ็กซ์ซิบิส เตรียมจัดงาน “ไทยแลนด์ ไลท์ติ้งแฟร์ 2017” (Thailand Lighting Fair 2017) ระหว่างวันที่ 16-18พฤศจิกายน 2560 ณไบเทค บางนา ขยายโซนแสดงเทคโนโลยีเพื่ออาคาร (Building Zone) ตามแนวทางการจัดงาน light + buildingง านแสดงนวัตกรรมด้านไฟฟ้าแสงสว่างและอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจัดพร้อมงาน Secutech Thailand 2017 ภายใต้แนวคิดร่วม“สมาร์ทซิตี้ เซฟซิตี้: เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย”ตอบรับแนวนโยบาย กฟภ. 4.0ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะสนองนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงในการจัดงานฯ ครั้งงนี้ว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปรับนโยบายและองค์กรสู่การเป็น กฟภ.4.0 โดยมุ่งพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ซึ่งหนึ่งในแผนการดำเนินงานภายใต้ กฟภ.4.0 คือ การผลักดันประเทศไทยสู่อนาคตการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือสมาร์ท เอเนอร์ยี่เพื่อสนับสนุนการพัฒนา สมาร์ท ซิตี้ ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล”

กฟภ. จึงมีความยินดีในการสนับสนุนงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาให้งานมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งต้องการผลักดันให้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอันจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยภายในงาน กฟภ. เตรียมจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านการไฟฟ้าและพลังงานเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

นางสาวพาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดิเอ็กซ์ซิบิส จำกัด ผู้จัดงานฯ เผยว่า จากความสำเร็จของงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้งแฟร์ ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา คือ บทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างของอาเซียนในปีนี้ ดิเอ็กซ์ซิบิส ร่วมกับเมสเซ่แฟรงค์เฟิร์ตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าภาพการจัดงาน ได้กำหนดจัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้งแฟร์ 2017 ให้มีความยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากขึ้นโดยได้เพิ่มโซนแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านอาคาร ตามแนวทางการจัดงาน light+buildingของเมสเซ่แฟรงค์เฟิร์ตเข้ามาด้วย ภายในงานจะจัดแสดงโซลูชั่นและเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยครอบคลุมทั้งด้านไฟฟ้าแสงสว่างและพลังงานอัจฉริยะ ระบบการรักษาความปลอดภัยไปจนถึงระบบอาคารอัตโนมัติรวมไว้ในงานเดียวแบบครบวงจรจึงเป็นที่มาของแนวคิดร่วมSmart City.Safe City.ซึ่งคาดว่าจะมีบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกกว่า 700 บูธ เข้าร่วมแสดงสินค้า และมีผู้ร่วมชมงานกว่า 15,000 ราย จากกว่า 40 ประเทศ

มิส เรจิน่า ซาย รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิว เอร่า บิสิเนส มีเดีย จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติระดับโลกและผู้จัดงาน Secutech ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านการรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวว่า เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากความพร้อมของประเทศไทยทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนในการบริหารประเทศเพื่อขับเคลื่อนสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และการสร้าง“เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้”ให้เกิดขึ้นทุกจังหวัดของประเทศก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ภาครัฐต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชากรในเมืองถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทุกเมืองต้องคำนึงถึงในปีนี้เราจึงได้จัดงานSecutech Thailand2017 ขึ้นพร้อมกับงาน Thailand Lighting Fair 2017เพื่อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการชมงานที่ครบวงจร และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและบริการด้านความปลอดภัยมีเวทีแสดงนวัตกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูล และเจรจาธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ อันได้แก่ผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับเจ้าของกิจการ ฝ่ายจัดซื้อ จนถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติการ วิศวกร ผู้รับเหมา ผู้วางระบบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ทางด้าน คุณอัศพล บุณยเกียรติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเน็กซ์ อินโนเทค จำกัด เป็นอีกหนึ่งสปอร์ตเซอร์ของงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ครั้งนี้ กล่าวว่า สำหรับ บริษัทเน็กซ์ อิโนเทค จำกัด ในปีนี้ เรามีความพิเศษกว่าปีก่อนๆ คือ บูทเรามีการวัดค่ามาตรฐานของหลอด LED ที่ทุกคนภายในงานสามารถนำหลอด LED ที่ซื้อจากบูทอื่นมาทดสอบค่ามาตรฐานได้ที่บูทของเน็กได้เลย นอกจากนี้ เน็ก ยังเตรียมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน LED มาคอยให้ความรู้พร้อมทั้งตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับ LED ทุกสาขา และเน็กยังมีนวัตกรรมต่างๆ มานำเสนออีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบควบคุม LED เทคโนโลยีของหลอด LED เป็นต้น รับรองเลยว่าผู้ที่มาเยี่ยมบูทของเน็กจะต้องได้รับความประทับใจอย่างแน่นอน

สำหรับไฮไลท์ของงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ได้แก่“Smart City. Safe City. Landmark”โซนจำลอง “เมืองอัจฉริยะเมืองปลอดภัย”ผ่านการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองจากผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น Smart Home, Smart Building, Smart Retail, Smart Transportation เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้กับผู้ชมงานได้เรียนรู้ เห็นภาพและเข้าใจเรื่องสมาร์ทซิตี้ได้ชัดเจน และนำไปสู่การเจรจาซื้อขาย สร้างเครือข่ายพันธมิตรและต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ ยังมี “Smart City Winning Awards Showcase &Investment Zone”โซนจัดแสดงผลงานชนะเลิศโครงการสนับสนุนสมาร์ทซิตี้และโซนการลงทุนในโครงการสมาร์ทซิตี้ โดยการนำผลงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการฯ ได้พบปะและเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรมอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจ คือ เวทีประชุม “เมืองอัจฉริยะ” (ASEAN Smart City Forum)และ“เวทีประชุมเรื่องการออกแบบแสงและสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคอาเซียน” (ASEAN Architecture & Lighting Design Forum) ตลอดจนหลักสูตรอบรมสัมมนาด้านมาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อรับประกาศนียบัตรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายอาทิ โซล่าร์ พลังงานทางเลือก LiFi ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ

และในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ในปีนี้ ทางผู้จัดงานมีแผนโปรโมทงานฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการจัดโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้งในและต่างประเทศ โดยโรดโชว์ในประเทศ ได้กำหนดจัดขึ้นในจังหวัดที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเป็นสมาร์ท ซิตี้ อันได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น และชลบุรี และโรดโชว์ต่างประเทศ จะจัดในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อตอกย้ำการเป็นงานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! ได้ที่เว็บไซต์www.thailandlightingfair.comหรือติดต่อ บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด โทรศัพท์: 02 664 6499 ต่อ 200 และ 212 โทรสาร: 02-664-6477อีเมล์info@thailandlightingfair.com

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved